सरकारी स्वामित्व

0
195

कम्पनीले आफ्नो सरकारी स्वामित्व वाली खनिजहरु बाट भिन्से, मझुवा र जगुमारारामा उच्च गुणस्तरको चूना पत्थर प्रदान गरेको छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here